HaCon GmbHHaCon Sp.z o.o.
ul. Fabryczna 6
74-320 Barlinek

Tel.: 0048 95 - 74602 - 67
Fax: 0048 95 - 74602 - 49
Email: hacon@hacon.pl
Internet: www.hacon.pl

Firmę reprezentuje: Ewa Halina Dzierbunowicz
Rejestr sądowy: Szczecin
Numer rejestru: KRS 0000133836
Numer Identyfikacji Podatkowej PL 5971096554
Odpowiedzialna za treść strony jest zgodnie z art.206 k.s.h.:
Ewa Halina Dzierbunowicz (adres, patrz wyżej)